Ostvarite dobit za cijelo društvo – investirajte u Fond za žene!

Zaklada SOLIDARNA od svog osnutka krajem 2015. kao jedan od prioriteta postavila je rad na zaštiti ženskih prava i promicanju rodne ravnopravnosti

by Ribafish
0 komentar
 
Službena objava:
Uspostavljanjem Fonda za žene (eng. Croatian Women’s Fund) SOLIDARNA zaokružuje dosadašnji rad na ostvarivanju prava svake žene na život bez nasilja, prava na dostupnu zdravstvenu skrb, prava na političku, ekonomsku i društvenu ravnopravnost. Fond za žene naslanja se na dosadašnja iskustva Zaklade SOLIDARNA u osnaživanju žena – od Drugotne preko Odvažne i Fonda #spasime te kampanje DOSTA! Osim krizne pomoći Fond ima strategiju rada na razvojnim projektima koji će napraviti veći iskorak u smjeru stvarne ravnopravnosti.

Doniranjem u Fond za žene podržavate život bez nasilja kroz direktnu financijsku potporu ženama žrtvama obiteljskog i seksualnog nasilja, omogućujete dostupnu zdravstvenu zaštitu iz područja reproduktivne skrbi svakoj ženi, dajete podršku ženama poduzetnicama i cjeloživotnom obrazovanju i radu s mladima, te osiguravate sustavni zagovarački rad na ostvarivanju političke, ekonomske i društvene ravnopravnosti.

Doniranjem do 2% godišnjeg prihoda umanjuje vam se iznos oporeziv Porezom na dobit, a isto možete izvještavati u sklopu godišnjih nefinancijskih izvješća, kao i za ESG izvještavanje. Vizija Fonda za žene je izgradnja zajednice u kojoj je ravnopravnost naša stvarnost, u kojoj i najranjiviji/a član/ica ima osigurano pravo na siguran život, zadovoljene osnovne životne potrebe i mogućnosti ostvarivanja svojih potencijala.

Fond za žene obuhvaća četiri programska područja i zagovaranje: pomoć žrtvama seksualnog i obiteljskog nasilja, reproduktivno zdravlje, ekonomsko osnaživanje, edukacija i prevencija.

VIŠE O PROGRAMSKIM PODRUČJIMA FONDA ZA ŽENE:

•   OBITELJSKO I SEKSUALNO NASILJE

SOLIDARNA je kroz dosadašnji Fond #spasime, u periodu od 2019., prosječno pomogla jednoj obitelji tjedno, od malih sela do urbanih sredina. Zajedno smo pomogli žrtvama obiteljskog i seksualnog nasilja od 9 do 58 godina starosti. Većina donacija odlazila je za odvjetničke troškove (40%) i stanarine u slučaju da žene odlaze iz nasilnog odnosa ili sigurne kuće (35%), za hranu i odjeću ženama i djeci (14%), školsku opremu poput knjiga, bilježnica, tenisica i dr. (7%), ali i za druge potrepštine, poput drva za ogrjev, dadilja i sl. (4%).

•   REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE

Program Fonda za žene posvećen je promicanju reproduktivnog zdravlja i prava, s naglaskom na visokokvalitetnim informacijama i uslugama. Ciljevi našeg rada su: (a) poboljšati kvalitetu sveobuhvatnog zdravstvenog i seksualnog odgoja, (b) osigurati pristup zdravstvenim uslugama, (c) omogućiti ženama i mladima da samostalno donose vlastite odluke o reproduktivnom zdravlju. Reproduktivno zdravlje uključuje sve aspekte zdravlja i povezanih zdravstvenih usluga poput spolno prenosivih bolesti, raka grlića maternice, HIV/AIDS, planiranje obitelji, kontracepcija, prekida trudnoće i dr.

•   EKONOMSKO OSNAŽIVANJE

SOLIDARNA je kroz dosadašnji program Odvažna financijski i mentorski podržavala žene poduzetnice u njihovom rastu i razvoju. Ekonomsko osnaživanje žena je proces kojim žene i djevojke prelaze iz pozicije ograničene moći, glasa i izbora kod kuće i u gospodarstvu do posjedovanja vještina, resursa i prilika potrebnih za pristup i ravnopravan pristup tržištima. Osim direktne podrške ženama usmjereni smo i na suradnju s poslodavcima u razvoju internih procesa i modela s ciljem osiguranja rodne ravnopravnosti na radnom mjestu.

•   EDUKACIJA I PREVENCIJA

Edukacija i prevencija predstavljaju zasebno programsko područje Fonda za žene jer smatramo da dugoročne promjene dolaze sustavnom, u znanosti baziranoj edukaciji mladih žena, ali i muškaraca. Želimo uložiti dodatan napor i u suradnji sa školama širom RH omogućiti dostupnost svih relevantnih informacija kako bi već u idućoj generaciji vidjeli pozitivne pomake. Do sada smo radili s učenicima na temu obiteljskog i seksualnog nasilja, ljudskih prava, ali i s tvrtkama gdje smo educirali zaposlenike o partnerskom nasilju ili pomogli im razviti interne procedure u slučajevima seksualnog nasilja na radnom mjestu.

•   ZAGOVARANJE

Direktnim radom sa žrtvama kršenja njihovih prava prepoznajemo kritične točke u radu javnog sustava te na osnovu njih predlažemo i zagovaramo sustavne promjene koje bi osigurale pomoć, podršku i skrb ženama bez obzira iz kojeg sela, mjesta ili grada dolaze. Zagovarački rad smatramo neodvojivim od direktne podrške ženama i djeci. Svaki naš prijedlog ili kritika rada javnih tijela dolazi u dobroj vjeri kako bismo zajedno osigurali bolji rad i poštivanje prava svih. 

Za više informacija posjetite mrežne stranice Fonda za žene www.solidarna.hr/fond-za-žene/ 

I ovo bi vam se moglo svidjeti

Ostavite komentar

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.