Serem, dakle – jesam (Kućna vs. Uredska kakica)

by Ribafish
39 komentara